Morgendienst: Aanvang: 09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds.E.J.van den Bos  (Groningen-Oost)

Thema:

Liturgie: 

 • Welkom en mededelingen
 • Votum (gezongen door gemeente)
 • Zegengroet (door voorganger) en ‘Amen’ (gezongen door gemeente)
 • Gezang 167 (Nieuwe Ger. Kb) Machtig God, sterke rots (2 keer)
 • Wet (kindmoment aan de hand van het 5de gebod)
 • Zingen Lied 314:1, 2 en 3 (Nieuwe liedboek) Here Jezus om uw woord
 • Gebed
 • Bijbellezing: Psalm 126 (NBV)
 • Zingen Psalm 126:1 en 2 (denieuwepsalmberijming.nl)
 • Verkondiging
 • Zingen Psalm 126:3 (DeNieuwePsalmberijming.nl )
 • Dankgebed (met voorbede)
 • Collecte
 • Slotzang Opwekking 672 Heerser over alle dingen
 • Zegen
 • ‘Amen’lied

Leesrooster:  Frouke Postma  

Collecte: Hulpverlening Classis Kerken/ Onderhoud

Creche:   Jeanette Huizinga en Margriet Bouwman

Gastvr./hr:  A.Huizinga en W.Burgler


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger: Ds. C.van Dusseldorp

Thema:    Verplicht rusten? Heer-lijk!

Liturgie:votum en groet,  Ps.92:1,2
gebed
lezen:    Ex.23:10-12; 31:12-17
Heb.4:4-11
Ps.99:1,6,8 [Wiekslag 4-8] kindermoment groep 4-6
Opw.510 [Wiekslag 4-8] preek: Verplicht rusten? Heer-lijk!
Ps.85 [Wiekslag 1-8] geloofsbelijdenis
Gz.164 (2x canon)
gebed
collecte
Gz.64
zegen

** Deze dienst wordt interactief: ook telefoons worden gebruikt. Daniël
zal dit coachen. Er volgt nog een ppt bij de preek.
** Opw.510 is door de bovenbouw geleerd. Ik denk dat het verstandig is
om dit ook met zangers te ondersteunen.

Leesrooster:  Henk van Dusseldorp

Collecte:Hulpverlening Classiskerken / Algemene Christelijke Doeleinden

Gastvr./hr:  A.Huizinga en W.Burgler

X