Category

Recente diensten

Recente diensten
14 mei 2018

Wijze mensen zijn een gave van God

Schriftlezing: 1 Petrus 5: 1 – 7 Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw mede-oudste en als ooggetuige van Christus’ lijden,…
Read More
Recente diensten
14 mei 2018

Mattheüs 5:17

https://www.youtube.com/watch?v=fB3fgbIKxC8 Schriftlezing: Exodus 24: 3 – 11 Mozes maakte het volk bekend met alle geboden en regels die de HEER had gegeven, en het volk…
Read More
Recente diensten
26 april 2018

Preek over openbaring

https://www.youtube.com/watch?v=Z03WrA65WUQ     Schriftlezing: Openbaring 19: 11 – 21 Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een…
Read More