Nieuws

Alpha Youth succesvol afgerond

By 18 juni 2018 No Comments

Beste broers en zussen,

De afgelopen maanden hebben we voor acht jongeren de Alpha Youth georganiseerd. Tijdens tien woensdagavonden en één weekend zijn twaalf onderwerpen aan bod gekomen. Hoe zien deze avonden eruit?
De jongeren worden ontvangen in ’t Schienvat met koffie/thee en lekkers. Om half acht luisteren we naar het praatje over het onderwerp van die avond. Praatjesmakers zijn volwassen broers en zussen uit de eigen gemeente of andere gemeenten die vanuit eigen ervaring onderwijzen over het onderwerp.
Daarna gaan we in kleine groepen uiteen. In de groepen is een gesprekleider en een helper aanwezig. Het is de bedoeling dat we in de groepjes vriendschap en het onderlinge gesprek bevorderen. Zodanig dat alle jongeren zich vrij voelen om te zeggen wat ze denken over een onderwerp en gedachten in vrijheid met elkaar kunnen delen.
De onderwerpen die we  hebben besproken zijn; wie is Jezus, waarom stierf hij aan het kruis, wat is geloven, hoe zit het met bidden en de bijbel en hoe leidt God ons leven. Tijdens het laatste weekend van februari gingen we met elkaar weg en bespraken we hoe het zit met de Heilige Geest; wie is hij en wat doet hij. In de weken daarna spraken we over: hoe weerstaan we het kwaad, hoe vertel ik het aan de anderen, geneest God vandaag nog en hoe zit het met de kerk.

Na elke woensdagavond stuurden we de ouders van de jongeren een kort verslag met gebedspunten. Inmiddels hebben we de cursus afgerond met een gezellige avond samen met de ouders. We kijken in dankbaarheid terug op een mooi seizoen!

Vriendelijke groeten van Marleen Oostland (organisator Alpha Youth)
mede namens de teamleden Aukelies Dijkstra, Simon en Edith Nanninga, Rinni van der Laan, Robert Mossel en Linda Nijboer.